Zastępstwa w dniu 2014-09-17 - 2014-09-22
Teodor Kubacki / 2014-09-17 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TB - Uczniowie przychodzą później    
2 4 TB - Uczniowie przychodzą później    
3 1 TGG(1) - podst. bud., 0 Anna Berlińska  
4 3 TB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   warsztaty
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 K0 Zofia Alicja Łukaszewska  
       
Katarzyna Rygielska / 2014-09-17 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TGa(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 TGa(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 4 TGa(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 4 TGa(1) - sieci gaz., 03 Małgorzata Flieger-Pawlicka za 1 lekcję
5 4 TGa - specjaliz., 03 Anna Skiba za 6 lekcję
6 3 TGa - p.bud.inst., 03 Łukasz Włodarczak za 8 lekcję
       
Anna Skiba / 2014-09-17 środa
lekcja opis zastępca uwagi
6 4 TGa - godz.wych, 3 Dorota Rembalska za ostatnią lekcję
       
Maciej Sowa / 2014-09-17 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1TBM+1TE - WF, 04 Marcin Janecki cała klasa 1TE-za 7 lekcję; kl.1TBM-odwołane
2 3 TB(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   warsztaty
3 2 CK(2) - WF, Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
4 2 CK(2) - WF, Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
6 2 MŚW(1) - WF, Jadwiga Cugier zajęcia w czytelni
7 2 MŚW(1) - WF, Jadwiga Cugier zajęcia w czytelni
       
Łukasz Włodarczak / 2014-09-17 środa
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 TGG(1) - sieci gaz., 11 Hanna Kaczmarek za 9 lekcję 16.09.14
       
Małgorzata Flieger-Pawlicka / 2014-09-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 TB - j.niem.zaw., 19 Karol Dudkowski za 9 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 K1 Tomasz Beba  
       
Grażyna Jankowska / 2014-09-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 h - matematyka, 0 Barbara Kaźmierczak-Misiorna za 8 lekcję 19.09.14
7 2 h - matematyka, 0 Marcin Janecki za 10 lekcję
       
Izabela Konieczna / 2014-09-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TEM(1) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 16.09.14
       
Piotr Konieczny / 2014-09-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 TGG(1) - bud. i sieci, 27 Tomasz Dąbrowski za 1 lekcję
5 4 TB - specjaliz., 24 Małgorzata Flieger-Pawlicka za 7 lekcję
6 4 TB - specjaliz., 20 Karol Dudkowski za 8 lekcję
7 3 TB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   warsztaty
8 3 TB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   warsztaty
9 2 TBM(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 T Andrzej Wrzesiński  
7 T Michał Kuś  
8 T Michał Kuś  
       
Anna Piechalak / 2014-09-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 CK - Uczniowie przychodzą później    
2 3 TEM - mat (zak.roz, 14 Katarzyna Hejnar-Glumińska gr.2-za 8 lekcję 19.09.14
3 3 TEM - mat (zak.roz, 14 Katarzyna Hejnar-Glumińska gr.2-za 7 lekcję 19.09.14
       
Katarzyna Rygielska / 2014-09-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TGa(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 TGa(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 TGG(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 3 TGa - p.bud.inst., 03 Maciej Kweiser za 8 lekcję 19.09.14
5 3 TGa - instal.gaz., 03 Maciej Kweiser za 7 lekcję 19,09,14
6 3 TGa - instal.gaz., 03 Katarzyna Kasperczak-Knop za 8 lekcję
       
Łukasz Włodarczak / 2014-09-18 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TGa(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 TGG(1) - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 BO-1 Karol Dudkowski  
       
Anna Berlińska / 2014-09-19 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 SŚ - Fizyka, wj-B Józef Jankowski gr.1 za 7 lekcję; gr.2-p. Cz. Misiorny
4 1 CE - Fizyka, 26 Robert Wojciechowski gr.2-za 1 lekcję; gr.1- za 8 lekcję (p. M. Buchowska)
5 1 TBM - Fizyka, 26 Bogumiła Basak za 8 lekcję 24.09.14
6 3 TEM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 HK - Fizyka, 26 Maciej Tkaczyk za 8 lekcję
8 2 TBM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 BO-2 Izabela Konieczna  
6 K2 Marzena Buchowska  
7 K2 Robert Wojciechowski  
       
Katarzyna Hejnar-Glumińska / 2014-09-19 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 TEM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 18.09.14
8 3 TEM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 18.09.14
       
Barbara Kaźmierczak-Misiorna / 2014-09-19 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 h - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 18.09.14
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 H1 Katarzyna Hejnar-Glumińska  
8 H1 Justyna Ozga  
       
Maciej Kweiser / 2014-09-19 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 TGa - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 18.09.14
8 3 TGa - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 18.09.14
       
Katarzyna Rygielska / 2014-09-19 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 TGG(1) - eksp.gaz., 03 Łukasz Włodarczak za 1 lekcję
4 4 TGa(1) - instal. gaz., 03 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
       
Sławomir Górny / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TGa(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 TGa(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 TGa(2) - Uczniowie przychodzą później    
4 3 TGa(2) - Uczniowie przychodzą później    
5 3 TGa(2) - Uczniowie przychodzą później    
6 3 TGa(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 TGa(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 TGa(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 3 TGa(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 3 TGa(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Violetta Kawka / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 HK(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 1 HK(1) - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 HO Edyta Pokorska  
3 HO Karolina Brzozowska  
4 HO Irmina Jaźwińska  
       
Izabela Konieczna / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 SŚ - geografia, 0 Bogumiła Basak za 1 lekcję
3 4 TB - geografia, 0 Marcin Janecki za 1 lekcję 26.09.14
4 2 LO(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 2 LO(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 w - geografia, 0 Katarzyna Kasperczak-Knop gr.1-za 7 lekcję; pozostali-do domu
7 1 HK - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 HK - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 HO Joanna Federowicz-Woźniak  
6 K0 Małgorzata Flieger-Pawlicka  
       
Teodor Kubacki / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TB - Uczniowie przychodzą później    
2 1 TGG(1) - podst. bud., 6 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 BO-3 Dorota Łączyńska  
       
Michał Kuś / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1LO+1HK - Uczniowie przychodzą później    
2 1LO+1HK - Uczniowie przychodzą później    
3 3 MŚ - WF, 02 Alicja Kopienka za 8 lekcję 23.09.14
4 3 MŚ - WF, 02 Anna Piechalak za 7 lekcję 23.09.14
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 BS Maciej Sowa  
       
Piotr Łuczak / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TGa(4) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 TGa(4) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 TGa(4) - Uczniowie przychodzą później    
4 3 TGa(4) - Uczniowie przychodzą później    
5 3 TGa(4) - Uczniowie przychodzą później    
       
Czesław Misiorny / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TGa(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 TGa(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 TGa(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 3 TGa(1) - Uczniowie przychodzą później    
5 3 TGa(1) - Uczniowie przychodzą później    
       
Katarzyna Naglik / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TE(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 LO(1) - WF, 02 Barbara Kaźmierczak-Misiorna za 1 lekcję
4 2 LO(2) - fitness, 05 Łukasz Włodarczak za 7 lekcję
5 2 LO(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 2 LO(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 BS Stanisław Jaśkiewicz  
       
Beata Nowacka / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 LO(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 LO(2) - j.niemiecki, 06 Natalia Frąszczak za 1 lekcję
4 3 TGe - j.niemiecki, 06 Justyna Ozga za 8 lekcję
5 3 TEM(1) - j.niemiecki, 06 Natalia Frąszczak za 4 lekcję 25.09.14
6 3 MŚ(1) - j.niemiecki, 06 Stanisław Jaśkiewicz za 1 lekcję
7 1 TGG(1) - j.niemiecki, 06 Jadwiga Cugier zajęcia w czytelni
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 P0 Katarzyna Kasperczak-Knop  
6 BO-3 Włodzimierz Dabergut  
       
Katarzyna Rygielska / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TGG(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 TGa(2) - sieci gaz., 03 Edyta Pokorska za 5 lekcję
3 4 TGa(1) - instal. gaz., 03 Małgorzata Flieger-Pawlicka za 6 lekcję
5 4 TGa(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 4 TGa(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 TGa(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Maciej Sowa / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1TBM+1TE - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1TBM+1TE - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 3 TEM(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 3 TEM(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Grzegorz Stanek / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TGa(5) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 TGa(5) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 TGa(5) - Uczniowie przychodzą później    
4 3 TGa(5) - Uczniowie przychodzą później    
5 3 TGa(5) - Uczniowie przychodzą później    
6 3 TGa(6) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 TGa(6) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 TGa(6) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 3 TGa(6) - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 3 TGa(6) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Marek Szwarc / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TBM(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 TBM(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 TBM(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 1 TBM(1) - Uczniowie przychodzą później    
5 1 TBM(1) - Uczniowie przychodzą później    
6 1 TBM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 TBM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 TBM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 1 TBM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 1 TBM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Beata Witiuk / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 TE(2) - M2.J2, 21 Teresa Banaszak zajęcia w czytelni
4 1 TE(1) - M1.J1., 21 Edyta Pokorska za 6 lekcję
5 2 TE(2) - M2.J2, 21 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
6 1 TE(2) - M2.J2., 21 Maciej Tkaczyk za 8 lekcję
7 3 TGe - geogr. (zak., 21 Justyna Ozga gr.1-za 9 lekcję; gr.2-do domu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 H2 Maria Zalesińska  
6 H2 Lilianna Kociałkowska  
       
Dorota Wojciechowska / 2014-09-22 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 LO(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 LO(2) - Uczniowie przychodzą później    
4 2 TGG(2) - WF, Teresa Banaszak zajęcia w czytelni
5 2 TGG(2) - WF, Teresa Banaszak zajęcia w czytelni
6 2 LO(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 BS Marek Saleniuk  
2 BS Lidia Wyrzykiewicz  
6 BO-1 Zyta Jaśniak  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN